De kracht van een slimme bronnenmix

Duurzame warmte voor woningen en gebouwen is van essentieel belang in de energietransitie. Twee belangrijke voorwaarden van duurzame warmte zijn leveringszekerheid en lage kosten. Dat is precies de reden waarom warmtenetten vaak gebruik maken van meerdere warmtebronnen. Helaas is de afstemming tussen de bronnen niet overal goed geregeld, zoals bij oudere warmte-koude opslagsystemen (WKO’s) die in Bodegraven, Tiel, Dongen en Den Haag warmte leveren. De warmtelevering bestaat daar voornamelijk uit één bron met back-up en soms zonder backup, maar zonder slim besturingssysteem en of afstemming met de huis installatie. Hierdoor zijn de temperaturen soms instabiel.

Naar aanleiding van veel klachten over woningen die warmte geleverd krijgen via oudere warmte-koude-opslagsystemen (WKO’s), stuurde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 27 juli een brief naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarin vragen zij om een verbetering van wet- en regelgeving ‘om de bescherming van verbruikers met betrekking tot de levering van warmte aan te scherpen’. Polderwarmte snapt de onrust. Verduurzaming moet niet de leveringszekerheid in gevaar brengen. Iedereen heeft recht op (duurzame) warmte. Of zoals het ACM het formuleert: ‘Een betrouwbare warmtevoorziening is een primaire levensbehoefte’.

Natuurlijk is het een goede zaak dat het ACM gaat controleren of warmteleveranciers aan de gestelde eisen voldoen, ze hun compensaties betalen en de facturen transparant zijn. Maar daar ligt niet de kern volgens Polderwarmte. Het kernprobleem is dat er geen slim besturingssysteem wordt gebruikt die altijd de meest duurzame warmtemix waarborgt. Valt er een warmtebron plots uit? Dan schakelt het besturingssysteem over op andere bronnen. Onderhoud of storingen komen nu eenmaal voor, maar warmtebedrijven moeten te allen tijde warmte leveren en dus niet te afhankelijk zijn van één warmtebron. Ook bestaat het gevaar dan dat de opgelopen kosten van het warmtebedrijf bij de warme-afnemer komen te liggen, al dan niet indirect.

Polderwarmte werkt daarom met slimme groene warmtenetten die gebruik maken van een mix aan duurzame warmtebronnen, zoals aquathermie, aardwarmte en restwarmte. Ook zorgen we ervoor dat er altijd een back-upbron is, zoals warmte uit lokale bio-grondstoffen. Het slimme besturingssysteem in het warmtenet schakelt automatisch naar de meest duurzame warmtemix, maar kan ook de warmtevraag voorspellen op basis van data. Zo waarborgen we dat er altijd duurzame warmte aanwezig is en dat de rekening van storingen nooit bij de klant neergelegd wordt.