De invloed van een warmtenet op het energielabel

Een zorgwekkende ontwikkeling: hoewel over anderhalf jaar alle kantoren minimaal energielabel C moeten hebben, is de groei van aandeel groene labels het afgelopen half jaar afgezwakt.[1] Het RVO meldt dat van de 65.000 kantoren 40% het energielabel C of beter heeft, 12% energielabel D of slechter heeft en 48% heeft nog geen label heeft laten registeren. Verduurzamen van een kantoorgebouw neemt vaak wat tijd in. Het is daarom nú de taak van kantoorgebouwen om actie te ondernemen.

Isolatie

Per 2021 worden de energie-eisen getoetst aan de regels voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De energieprestatie wordt gemeten op basis van drie factoren. Allereerst wordt er gekeken naar de energiebehoefte van kantoorgebouwen. Isoleren is daarbij heel belangrijk. Door te isoleren, vraagt het kantoorgebouw minder energie. En minder energie is per definitie duurzaam. Vanaf 1 augustus staat op alle energielabels ook vermeld of de isolatie voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Dit geeft aan dat de woning klaar is voor een toekomst zonder aardgas.

(Niet)fossiele energie

Naast de energiebehoefte van kantoorgebouwen, wordt er ook gekeken naar het fossiele energieverbruik en het aandeel hernieuwbare energie. Door minder tot geen fossiele energie en meer hernieuwbare energie te verbruiken, krijgt het kantoorgebouw een flinke duurzame boost. Omdat aardgas fossiel is, moeten veel kantoren op zoek naar een alternatief hiervan om aardgasvrij te worden.

Warmtenet

Isoleren is een belangrijk onderdeel van het energielabel, maar ook een warmtenet kan een groot aandeel leveren. Omdat een duurzaam warmtebronnen alleen gebruik maakt van niet-fossiel warmtebronnen, verbruik je minder tot geen fossiele energie en vervang je dit door hernieuwbare energie. Het voordeel van een warmtenet is ook dat het vaak veel bedrijven tegelijk verduurzaamt. Bedrijfsterreinen kunnen namelijk op een warmtenet aangesloten worden en kunnen zo bijvoorbeeld van elkaars (rest)warmte gebruik maken. Polderwarmte heeft vaker over de ins en outs van de labeling geschreven zie hier. Net als bij andere zaken binnen de energietransitie geldt ook hier “Time is NOT on our side

 

 

[1] https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/meer-dan-helft-kantoren-voldoet-nog-niet-aan-energielabel-c-verplichting