Datacenters trappen af

Datacenters zijn volop in beweging en kijken naar de toekomst. Morgen bespreken datacenters in Europa op het netwerkevent “KICKSTART EUROPE” hun duurzame toekomstplannen. Mireille Bedeschi is daarbij aanwezig, want Polderwarme gaat in Nederland een grote rol spelen in het uitkoppelen van restwarmte. We werken hard aan het uitkoppelen van restwarmte op onze slimme groene warmtenetten en dragen innovatieve oplossingen aan voor de schaarste in elektriciteit.

Green Deal

Ook in onze blog “Polderwarmte blikt vooruit” laten we zien we hoe datacenters een belangrijke rol spelen in de energietransitie, waar gemeentes nu hun warmtetransitie plannen voor aan het maken zijn. Natuurlijk speelt duurzaamheid en gebruik van energie ook een grote rol in de toekomstplannen van datacenters, zo ook in Haarlemmermeer, Haarlem en Amsterdam. In een apart programmaonderdeel bij “KICKSTART EUROPE” worden deze toekomstplannen besproken, zeker met het oog op het moratorium. Datacenters hebben hun eigen Green Deal als alternatief voor dit moratorium en Polderwarmte is daar blij mee. De Gemeente Amsterdam heeft het moratorium al opgeheven.

Slim Groen Warmtenet

Eerder schreven we over de mogelijkheden om restwarmte van datacenters op onze slimme groene warmtenetten te koppelen. Juist in deze lastige coronaperiode blijkt duidelijk dat digitalisering noodzakelijk is en we niet zonder (de groei van) datacenters kunnen. Datacenters proberen hun processen zo duurzaam mogelijk te krijgen. Daar past het benutten van de restwarmte van datacenters voor de verwarming van huizen en bedrijfspanden natuurlijk naadloos bij. Polderwarmte is daarom benieuwd naar de uitkomsten van de Kickstart Europe.