Concept Warmtevisie Haarlemmermeer online, wat vindt u?

Na de Regionale Energie Strategie (RES) waarin het voornamelijk draaide om wind- en zonne-energie, is iedere gemeente aan zet om de volgende stap in de energie- en warmtetransitie te maken: het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hoe maken we woningen, bedrijfspanden en industrie aardgasvrij om CO2-uitstoot te verminderen? De gemeente heeft een conceptversie online staan, genaamd ‘Warmtevisie Haarlemmermeer’.  Hierin stippen zij al aan het begin een belangrijk punt aan: ‘De gemeente geeft richting aan techniek en planning. Maar het is aan de markt en inwoners om te kiezen voor de techniek en het moment van uitvoering.’[1] Kortom, een oproep aan u als inwoner of ondernemer in Haarlemmermeer. Laat uw stem horen! U heeft nog de tijd tot en met 21 juni. In deze blog laten wij alvast onze stem horen over deze warmtevisie.

Een positief punt vinden wij de bronnenstrategie uit deze warmtevisie. Net als de gemeente Haarlemmermeer zien wij potentie voor warmte uit de bodem, uit water, uit de natuur en uit restwarmte. Hoewel de warmtevisie spreekt over onhaalbare warmtenetten in Haarlemmermeer vanwege ‘een beperkte beschikbaarheid van geschikte warmtebronnen’, ziet Polderwarmte ook in Haarlemmermeer tal van mogelijkheden. Vooral de mix aan verschillende duurzame warmtebronnen maakt een warmtenet haalbaar en betaalbaar. Daarnaast hechten wij net als de gemeente veel belang aan keuzevrijheid: ‘Er is keuzevrijheid zodat een gebouweigenaar kan kiezen voor een eigen oplossing’[2]. Ook voor warmtenetwijken geldt: ‘Veel gebouweigenaren in deze wijken zullen gebruik maken van dit warmtenet, maar individuele gebouweigenaren kunnen, onder voorwaarden, nog steeds kiezen voor een andere oplossing.’[3] Het is aan de energieleverancier om een aantrekkelijk aanbod te doen zodat zij afnemers overtuigen.

Dat brengt ons ook bij een paragraaf die Polderwarmte graag anders ziet, namelijk het aanwijzen van één warmtebedrijf voor één warmtekavel. Polderwarmte is tegen het aanwijzen van warmtebedrijven per warmtekavel, omdat dit niet helpt bij het betaalbaar houden en snel realiseren van de warmtetransitie. Na het winnen van de warmtekavel heeft de door de gemeente aangewezen kandidaat namelijk geen echte concurrenten meer. Daarom pleit Polderwarmte voor een open markt met keuzevrijheid. Dit zorgt juist wel voor concurrentie, en dus voor keuzevrijheid, betaalbaarheid en snelheid.

Daarnaast plaatst Polderwarmte kanttekeningen bij het maken van wijkplannen. Hier beschrijft de gemeente een traject voor besluitvorming voor wijkplannen (zie afbeelding) dat Polderwarmte niet realistisch acht.

Na het opstellen van een wijkplan kan de gemeenteraad namelijk het plan alsnog afwijzen. Polderwarmte heeft hier verschillende vragen bij: waarom duurt dit voortraject zo lang? Is er een voordeel voor de initiatiefnemer/toegewezen warmtebedrijf in dit traject? Is er een compensatie voor de twee jaar voorbereiding als de initiatiefnemer vervolgens toch niet gekozen wordt? Polderwarmte ziet meer in een korter traject waarin initiatiefnemers of marktpartijen zelf draagvlak creëren, bewoners laat participeren en de voorstellen indienen bij de raad. Dat is effectiever, sneller en vraagt minder ‘vrijwillige’ voorbereidingstijd van de partijen.

Polderwarmte is blij met het concept van de Warmtevisie dat er ligt en denkt ook dat het goed aansluit bij de uitgangspunten van de Ontwerp Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 waar u na de zomer uw visie op kunt geven. Slim omgaan met ruimte, groen en duurzaam; warmtenetten helpen daarbij. Polderwarmte is benieuwd naar hoe de stem van de inwoner en ondernemer in de warmtevisie verwerkt gaat worden en hoopt ook u te enthousiasmeren om mee te denken in deze warmtetransitie.[4]

[1] Warmtevisie, p.1.

[2] Warmtevisie, p. 23.

[3] Warmtevisie, p. 23.

[4] Warmtevisie, p. 43.