De warme kant van data

Datacenters helpen de energietransitie te versnellen.

Datacenters. We kunnen niet zonder, maar we mopperen erop. De ruimte die ze innemen en de energie die ze nodig hebben zijn een bron van maatschappelijke kritiek. En dat terwijl wij als gewone Nederlanders naar hartenlust dataverkeer veroorzaken en onze eisen op het gebied van snelheid blijven maar stijgen. 87% van ons is dagelijks online.

 Krapte op het net

Onlangs was te lezen in de Telegraaf dat er een idee is om het energieverbruik van de datacenters te beperken. Niet het energieverbruik zelf, maar de ruimte die datacenters contractueel hebben ingekocht op het elektriciteitsnet om ervoor te zorgen dat de groei van dataverkeer van hun klanten mogelijk is. Het idee was dat deze ingekochte ruimte teruggegeven moet worden, zodat het groeiend energieverbruik van andere ondernemingen mogelijk gemaakt moet worden. Door deze constructie zou er geen congestie in het net meer zijn, is de gedachte. Het zou toch wat zijn. Dat er ergens bij de overheid wordt bepaald welke contracten meer geldig zijn dan andere. Dat zou betekenen dat het hele wetboek van koophandel de prullenbak in kan en dat er een grote rechtsonzekerheid voor in de plaats komt. Hoe goed bedoeld ook, is dit idee natuurlijk geen oplossing. Lees verder “De warme kant van data”

Omslag in ons denken

fair price

Weet u nog? Vorig jaar zomer was ons leven nog zoals het was. Aardgas leverde goedkope comfortabele warmte. Er werd gediscussieerd over het feit of het wel echt nodig was om aardgas te vervangen door duurzamer vormen en hernieuwbare energie. Het was toch veel schoner dan steenkool. We deden het in Nederland dus al heel goed in vergelijking met landen waar steenkool de belangrijkste energiebron was. En toen. Werd alles. Anders. En dat veroorzaakt een omslag in ons denken.
Lees verder “Omslag in ons denken”

NU of te laat

nu of te laat

500.000 extra woningen aangesloten op een warmtenet in 2030. Meer dan 70.000 per jaar. 300 woningen PER DAG. Dat is een hele klus, dus snel aan de gang. Of nee, toch nog niet. We moeten eerst nog de ondersteuning voor gemeenten regelen. Programmalijnen uitwerken. Instrumenten ontwikkelen. Bedenken hoe we mensen gaan opleiden. Financieringsmixen ontwikkelen. Een warmtefonds vullen. En, o ja: wetgeving regelen, of zoals het in de stukken staat “beleidsvoornemens concipiëren.” Daarna de route Tweede kamer, Eerste kamer, amendementen, hoorzittingen. Raad van State. Alsof daar allemaal nog tijd voor is.  zie Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving Lees verder “NU of te laat”

Van wereldmarkt naar de lokale markt

Gas prijs

De meest betrouwbare leverancier ter wereld, die altijd heeft geleverd wat is afgesproken, heeft nu toch besloten de levering te stoppen. Het gevolg van de weigering om in roebels te betalen is nu duidelijk: Gazprom stopt met levering van aardgas. Alhoewel alle direct betrokken partijen zich haasten om te benadrukken dat dit voor Nederland geen enkel probleem is, reageren de markten wel degelijk: de prijs van aardgas gaat verder omhoog. Lees verder “Van wereldmarkt naar de lokale markt”

Een mooie droom: het succesvolle publieke warmtenet

Een mooie droom

De route naar een efficiënte, snelle en betaalbare warmtetransitie, tegen de maatschappelijk laagste kosten, is onderwerp van de whitepaper  ‘Samen voor de meest betaalbare uitrol van warmtenetten’. De paper beschrijft voordelen voor Regionale Warmtebeheer Bedrijven die worden aangestuurd door de overheid. Bronnen en afnemers blijven het domein van private ondernemingen. De gedachte is dat hierdoor de private ondernemingen ‘in hun kracht’ komen en risico’s worden verminderd, omdat een deel van de nieuwe warmteinfrastructuur, het warmtenet, bij de overheid ligt. Als Polderwarmte plaatsen we toch een tweetal vraagtegens bij dit mooie droomscenario.

begrotingscyclus

Op plaatsen waar de overheid participeert in de ontwikkeling van warmtenetten, zijn voortdurend discussies over de kosten die daarmee gepaard gaan. Een gemeentelijke begrotingscyclus omvat een jaar. Een coalitie om afspraken te maken, maximaal 4 jaar. Deze financiële cyclus van overheden is een volledig andere dan een investeringsagenda van enkele tientallen jaren die de ontwikkeling van een warmtenet nu eenmaal vergt. Als de uitbreiding van een warmtenet voortdurend ter discussie komt te staan omdat er risico’s zijn voor de begroting en de politiek verantwoordelijken die risico’s niet kunnen aangaan, wordt de warmtenet uitbreiding door electorale overwegingen belemmert en dat helpt de beoogde versnelling niet. Lees verder “Een mooie droom: het succesvolle publieke warmtenet”

Vrijheid blijheid in de energietransitie

Vrijheid geeft macht

We zijn een vrij land. We voelden de klem toen we tijdens de coronaperiode regels moesten naleven die ons gevoel van vrijheid beperkten. Nog steeds zeggen we “nu het weer kan” als het gaat om een bezoek aan museum, theater, restaurant of festival. We zien op tv wat het vechten voor vrijheid op het Europese continent betekent. Onze vrijheid is belangrijk ook als het erom gaat om als inwoner zelf keuzes te kunnen maken.

Onze uitgangspunten om die vrijheid te borgen en succesvol te zijn in de energietransitie zijn: vrije keuze, prijstransparantie en focus op lage prijzen. De BNG bank publiceerde een artikel waarin zij pleiten dat de overheid (gemeentes) eigenaar moeten zijn om succesvol lage prijzen en prijs transparantie te kunnen garanderen. Wij denken juist dat het keuzevrijheid is.

Iedereen moet kunnen en willen meedoen

Als onze vrijheid wordt beperkt, door maatregelen, ontstaat er weerstand. Polderwarmte is voorstander van de vrije keus voor burgers en bedrijven om zelf te kunnen kiezen welke warmteoplossing de voorkeur geniet. Want weerstand gaat de energietransitie niet helpen. Het levert vertraging op en tweedeling in de maatschappij. Voor een succesvolle energietransitie is alles nodig: alle beschikbare duurzame technieken, innovaties die nog nodig zijn, menskracht, financiële middelen en – het meest belangrijke van alles – iedereen moet kunnen en willen meedoen. Lees verder “Vrijheid blijheid in de energietransitie”

Ontmoetingen

Wat hebben we de afgelopen weken ontzettend veel ontmoetingen gehad! Dat was bijvoorbeeld op de beurs Duurzaam Verwarmd, de grootste vakbeurs op het gebied van duurzame HVAC techniek (heating, ventilation, airconditioning). In drie dagen hebben we ongelofelijk veel mensen gesproken. Bekenden, die even langs kwamen op onze stand en heel veel onbekenden die we hebben ontmoet. Professionals van bedrijven en overheden die ons nog niet kenden en aan wie we ons verhaal over ons concept Slim Groen Warmtenet konden presenteren. Intensieve dagen waarbij we ook een kanttekening willen zetten. Het aantal collega exposanten op de beurs was namelijk beperkt. Dat is voor de beeldvorming van de sector een signaal dat niet positief is. Er zijn natuurlijk allerlei redenen voor. Een van de belangrijkste redenen lijkt te zijn, dat leveranciers op het gebied van warmte zo druk zijn, dat ze het werk niet aan kunnen. Marketing is dus niet nodig, want klanten zijn ruim voorhanden.

warmtesector: laat je zien!

Heel begrijpelijk natuurlijk, maar de bezoeker van de beurs treft dus niet de sector zoals die is: een sector die bol staat van de innovaties en veranderingen. Een sector waar keihard wordt gewerkt om de energietransitie te realiseren. De sector die een boegbeeld is voor de benodigde verandering in Nederland. Dat zien wij dan toch een gemiste kans en vandaar een oproep aan alle leveranciers en fabrikanten op het gebied van duurzame warmte, om ook in tijden van drukte je op een dergelijke beurs te presenteren! Lees verder “Ontmoetingen”

Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. De gekozen volksvertegenwoordigers hebben door de verkiezingen een mandaat van 4 jaar gekregen. De komende jaren vertegenwoordigen zij de kiezers, die de aangegeven standpunten hebben onderschreven door hun stem uit te brengen. De vrije keus als basis voor het maatschappelijk draagvlak voor het gemeentebestuur.

Vrije keus

Ook Polderwarmte gelooft in de kracht van de vrije keus, als basis voor het maatschappelijk draagvlak dat nodig is voor een succesvolle energietransitie. Eerder hadden inwoners de keuze tussen verschillende aanbieders van aardgas en elektriciteit. In de warmtransitie is een meer een fundamentele keuze te maken: welke energiebron kies je voor de verduurzaming van je bedrijf of je woning? Deze keuze blijkt maatwerk en is heel persoonlijk: de ene oplossing past beter bij een woning of bij iemands financiële mogelijkheden, dan een andere oplossing. Voor een succesvolle energietransitie is het nodig dat we alle oplossingen benutten, zodat iedereen ook een keuze kan maken die hem of haar het beste past. Lees verder “Verkiezingen”

Warmte voor Waarderpolder

Op Waarderpolder zijn belangrijke handtekeningen gezet. De handtekeningen van Iron Mountain Data Centers, Industriekring Haarlem en de gemeente Haarlem. Deze partijen hebben een intentieovereenkomst getekend over de levering van restwarmte voor het toekomstig warmtenet Waarderpolder. Ons advies luidt: volle kracht vooruit! De warmtebron is er en nu met gezwinde spoed op zoek naar de partner die die warmte via een warmtenet bij de afnemers in Waarderpolder kan afleveren. In het artikel van het Haarlems Dagblad van mei 2021 stond al vermeld dat we er als Polderwarmte al klaar voor zijn om dit project te kunnen realiseren. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten.

de warmtebron

Om restwarmte goed en over meerdere jaren te kunnen inzetten voor een warmtenet heb je te maken met specifieke omstandigheden. Hoe houd je je energiemix op orde en de kwaliteit van de geleverde warmte op niveau. Deze ervaring hebben we ontwikkeld samen met onze partners op Schiphol-Rijk: Interxion als leverancier van datacenterrestwarmte en de bedrijventerreinen RichPort en Starpark als afnemers van die warmte. Ook op Waarderpolder hebben wij al veel werk verzet. Verschillende aanwezige restwarmtebronnen hebben we onderzocht en ook de vraagzijde hebben we in kaart gebracht. Iron Mountain en Industriekring Haarlem hebben nu ook een grote stap voorwaarts gemaakt. Lees verder “Warmte voor Waarderpolder”