Brief aan gemeenteraad Haarlem

Geacht raadslid,

Naar aanleiding van het raadsstuk ‘Duurzame warmte Haarlem: bronnen’, het aanstaande debat over energiebronnen op 13 juni en het artikel van afgelopen zaterdag in het Haarlemsdagblad, informeren wij u graag over de status van onze plannen. Als jong, dynamisch bedrijf denkt Polderwarmte net als u aan morgen. We delen dan ook dezelfde visie: een aardgasvrije toekomst met duurzame energiebronnen. Met dit perspectief is Polderwarmte opgericht en hier zullen wij te allen tijde voorstander van zijn. Daarnaast staan wij voor energiezekerheid voor iedere Haarlemmer en achten wij biomassa tijdelijk noodzakelijk bij een beginnend warmtenet.

We begrijpen de zorg van het college en erkennen dat biomassa geen duurzame oplossing is voor heel Nederland. De ambitie om Haarlem in 2040 aardasvrij te zijn, delen we met het college. Harde voorwaarden voor het gebruik van biomassa zijn noodzakelijk: tijdelijk en regionaal. Polderwarmte zal ook in de aanlooptijd al voor een groot deel restwarmte op het warmtenet in voeden en gebruikt enkel regionale en gecertificeerde biomassa om leveringszekerheid te kunnen garanderen. Voor onze warmteoplossing hoeft geen extra boom gekapt te worden.

Een warmtenet is zoveel meer dan biomassa. Op dit open netwerk kunnen verschillende warmtebronnen worden aangesloten, afhankelijk van de richting die de raad kiest als het gaat om de verschillende bronnen. Wij streven er naar gelijk in het begin het warmtenet ook te voeden met de in de regio ruim voorhanden zijnde restwarmte (van bijvoorbeeld datacenters en industrie). Momenteel wordt ook onderzoek gedaan naar geothermie als basiswarmte voor Haarlem. Legio innovaties op gebied van energietransitie stranden echter, omdat de zeer kostbare infrastructuur ontbreekt. Door nu alvast dat net aan te leggen, maakt Haarlem de weg vrij voor de realisatie van andere warmtebronnen, denk dan ook aan warmte uit asfalt, riolering, oppervlaktewater etc.

Warmtenetten zijn een van de meest duurzame, betaalbare en op korte termijn realiseerbare oplossingen waar op vrijwillige basis voor gekozen kan worden. Samen met onze kennispartners hebben wij in het verleden bewezen dat we zo snel mogelijk aan een minimalisering van biomassa gaan als warmtebron. Daarom zien wij de bouw van de duurzame energieopwekker in de Nieuwe Liede niet als een probleem, omdat we mede staan voor de duurzame ambitie die in Haarlem is vastgesteld. De vele enthousiaste reacties die wij ontvangen van het bedrijfsleven in de regio, dat ook heel graag nu wil verduurzamen en ook aan de slag is met de energietransitie, maken dat wij overtuigend bezig zijn bij te dragen aan de ambities van overheid èn bedrijfsleven op de energietransitie.

Concluderend kunnen we stellen dat Polderwarmte zich volledig aansluit bij de visie die spreekt uit het raadsstuk ‘Duurzame warmte Haarlem: bronnen’. Samen willen we werken aan een gasvrije toekomst met duurzame energiebronnen waarin iedere Haarlemmer zeker is van energie. We hopen dat de discussie zal gaan over toekomstig bestendig warmtenet, waar we in de beginjaren voorlopig nog gebruik moeten maken van alternatieve warmtebronnen.

Een ander belangrijke thema dat ook op 13 juni aan de orde komt is de rol van marktpartijen die voor keuzevrijheid bij de afnemer zorgen. Hier willen wij benadrukken dat ook via marktpartijen publiek private samenwerkingen tot stand kunnen komen waarin verschillende belangen gediend kunnen worden. Wij gaan dit in ieder geval graag aan.

Wij begrijpen dat er veel vragen leven over het thema ‘Duurzame Energie’. Daarom mag u altijd met ons contact opnemen voor verdere vragen en gaan wij graag het gesprek met u aan. Via de griffie zullen wij u tenslotte ook een verzoek versturen om onze slimme warmteoplossing te bezoeken in Ede. Hier draaien al 18.500 huishoudens op ons slim groen warmtenet.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

namens Polderwarmte,

Valentijn Kleijnen