‘Blik op bronnen’, deel 5c: Aquathermie/TED

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen af. Er zijn nog geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel nu actie nodig. Groene stroom en isolatie zijn ook heel belangrijk voor de energietransitie; fossielvrije ruimteverwarming heeft echter een veel grotere invloed op de aanpak van de klimaatproblematiek. We moeten daarom niet zomaar warmtebronnen uitsluiten. Polderwarmte focust in deze rubriek op de vraag, welke warmtebronnen haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn.

Eerder hebben we het gehad over TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) en TEA (Thermische Energie uit Afvalwater link). In deze blog zullen we aquathermie verder behandelen met TED: Thermische Energie uit Drinkwater.

TED

In Nederland is de infrastructuur voor drinkwater goed geregeld. Dat betekent dat door heel Nederland leidingen met drinkwater lopen. Dat is gunstig, want hier kan koude en warmte van onttrokken worden. Net zoals bij TEA en TEO is ook deze leiding van een bepaalde temperatuur die warmer of kouder is dan de omgeving.  In de winter kan er bijvoorbeeld kou uit het water onttrokken worden, zoals Sanquin in Amsterdam doet. Zie het plaatje van Trouw hieronder.

https://www.trouw.nl/nieuws/bloedbank-heeft-primeur-met-energie-uit-koud-drinkwater~bfb587c9/

Ook is het mogelijk om die koude uit het water op te slaan in een WKO om in de winter de koude te gebruiken. Op dit moment staat TED nog in de kinderschoenen, maar pilotstudies laten de potentie zien.

Polderwarmte

Innovaties zijn van groot belang in de energietransitie, weet ook Polderwarmte. De WRK (Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland) pompt gezuiverd ruwwater uit het Lekkanaal en IJsselmeer naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Onderweg komt deze WRK-leiding langs verschillende ontwikkelprojecten van Polderwarmte voor warmtenetten. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk op zoek naar duurzame verwarming en koeling en kijken we samen naar de mogelijkheden om de WRK leiding die hier dwars doorheen loopt, in de toekomst mogelijk te benutten. In Amstelveen  wordt ook gekeken door Waternet naar de mogelijkheden om de WRK te benutten voor warmte.

Voordelen

  • Geen uitstoot (indien groene elektriciteit gebruikt wordt)
  • Bestaande infrastructuur
  • Drinkwater is schoon en kan door de warmtewisselaar zonder aanvullende zuivering
  • Het vermindert de kans op bacteriegroei van drinkwater in leidingen
  • Het heeft geen tot nauwelijks invloed op de waterkwaliteit

Nadelen

  • Nog in de kinderschoenen
  • Drinkwaterbedrijven hebben primaire focus op kwaliteit en veiligheid van het drinkwater en minder op benutting van koude of warmte daaruit
  • Alleen in de zomerperiode kan er energie uit het drinkwater worden onttrokken (door het drinkwater af te koelen)  en niet inde winterperiode, terwijl er juist dan de meeste behoefte aan warmte is.