‘Blik op bronnen’, deel 5b: Aquathermie/TEA

In de rubriek ‘Blik op bronnen’ weegt Polderwarmte de voors en tegens van warmtebronnen af. Er zijn nog geen warmtebronnen zonder nadelen, maar is er wel nu actie nodig. Groene stroom en isolatie zijn ook heel belangrijk voor de energietransitie; fossielvrije ruimteverwarming heeft echter een veel grotere invloed op de aanpak van de klimaatproblematiek. We moeten daarom niet zomaar warmtebronnen uitsluiten. Polderwarmte focust in deze rubriek op de vraag, welke warmtebronnen haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn.

Eerder hebben we het gehad over TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater). In deze blog zullen we aquathermie verder behandelen met TEA: Thermische Energie uit Afvalwater. TEA bestaat uit twee onderdelen: enerzijds de warmte uit het water dat je huis/bedrijf verlaat (riothermie), en anderzijds de warmte uit gezuiverd afvalwater (effluent).

Riothermie

Dertig procent van de energie in warm water vertrekt weer via de gootsteen. Denk bijvoorbeeld aan het water van een warme douche of de (af)was. Het riool bevat dus (relatief) warm water. Het is zonde om deze warmte niet nog een keer te gebruiken. Enigszins versimpeld kun je je voorstellen dat er een watervoerende laag naast het warme riool ligt. Dat water wordt verwarmd door de warmte van het riool en kan vervolgens met een warmtepomp verwarmd worden naar de temperatuur om huizen te verwarmen en warm tapwater te bieden. Advies- en ingenieursbureau Tauw laten het zien in een dit filmpje:

Een kans hierbij is dat (graaf)werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. De aanleg of renovatie van een riolering kan bijvoorbeeld in overleg tussen gemeenten en warmtebedrijven wellicht tegelijkertijd plaats vinden met de aanleg van een warmtenet, zodat wegen niet twee keer open hoeven.

Warmte uit effluent

Het rioolwater mondt uit bij een waterzuiveringsinstallatie, waar dit water weer wordt gezuiverd. Dit gezuiverde water heet effluent. In plaats van dit gezuiverde water onbenut in het oppervlaktewater te laten stromen, is het ook mogelijk om dit (relatief) warme water met een warmtepomp op te warmen en te gebruiken voor warm tapwater en verwarming.

Polderwarmte

In Haarlemmermeer en Haarlem zijn meerdere riool en afvalwaterzuiveringsbedrijven actief die hun afvalwater moeten zuiveren. Het effluent hiervan biedt veel potentie om te gebruiken voor verwarming. Polderwarmte kan deze warmte goed gebruiken in het slim groen warmtenet.

Voordelen

  • Geen uitstoot (indien groene elektriciteit gebruikt wordt)
  • Optimale benutting van warmte
  • Beperkte ruimtelijke impact
  • Betaalbaar

Nadelen

  • Riothermie vraagt om extra graafwerkzaamheden
  • Vaak is het slimmer om warmteterugwinsystemen toe te passen op de afvoer in je huis. Daarmee bespaar je direct geld en kost het minder energie om je water op te warmen.
  • Niet in elke straat/ wijk toepasbaar, alleen toepasbaar/ efficiënt bij grote rioleringen
  • Moet verder opgewarmd worden met elektrische warmtepompen