‘Blik op bronnen’, deel 1: Aardgas

Polderwarmte trapt de rubriek ‘Blik op bronnen’ af met een belangrijke warmtebron: aardgas. Het energiedebat en de blik op duurzame energie is versneld doordat Nederland van het aardgas af moet. In het midden van de 20e eeuw begon Nederland met de winning van aardgas uit eigen land. Uit miljoenen jaren oude bodemlagen kan vrij eenvoudig geboord worden naar gas dat is ontstaan uit hoge druk in de bodemlagen. In Groningen, maar ook in Gelderland, Drenthe en Overijssel, is veel gas gevonden en dus heeft Nederland jarenlang kunnen genieten van een vrij eenvoudig te winnen energie met minder CO2-uitstoot dan andere fossiele brandstoffen zoals aardolie en kolen.

Aardgas is een fossiele brandstof en is eindig. Het raakt op en bij te veel gaswinning ontstaan er aardbevingen. In 1986 vond de eerste aardbeving plaats in Drenthe, in 2018 waren dit er zo’n 90 in een jaar. Daarom wordt er ook aardgas geïmporteerd, voornamelijk uit Rusland. Dit voorkomt aardbevingen in Nederland, maar dit aardgas is wel vervuilender. Het moet geïmporteerd worden en de aardgas moet omgezet worden van hoog calorisch naar laag calorisch (https://polderwarmte.nl/warmtenetten-als-wapen-tegen-toekomstige-afhankelijkheid-van-buitenlands-aardgas/). Ook willen we niet afhankelijk zijn van andere landen.

In het Akkoord van Parijs en in het Klimaatakkoord is afgesproken om het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van CO2 terug te dringen. De combinatie van de toename aan aardbevingen, geopolitieke redenen en deze duurzame internationale afspraken, heeft ertoe geleid dat Nederland aardgasvrije wijken bouwt. De doelstelling is om in 2050 met alle gebouwen zoals woningen en kantoorpanden, volledig aardgasvrij te zijn in Nederland.

Terugdringen van het aardgasverbruik gaat natuurlijk geleidelijk. In Duitsland worden bijvoorbeeld juist veel nieuwe aardgasaansluitingen gerealiseerd omdat men daar eerst van het gebruik van (bruin)kool af wil. In Nederland kan aardgas bij het toepassen van duurzame energiebronnen voorlopig nog voor een goede back-up zorgen, zodat nieuwe oplossingen eerder haalbaar en betaalbaar zijn. En ook voor industriële toepassingen blijft aardgas voorlopig nog nodig.

Polderwarmte

Polderwarmte is druk bezig met het realiseren van warmtenetten in Haarlemmermeer en omstreken. Theoretisch gezien zou een aardgascentrale aangesloten kunnen worden op een warmtenet, maar dit zou tegen het klimaatakkoord in zijn. Natuurlijk zal Polderwarmte ingeval er restwarmte gebruikt kan worden eventueel een gasketel kunnen gebruiken als back-up en piek opvang. Maar dan ook alleen als er geen beter alternatief dan gas is voor de benodigde back-up en piekopvang. Helaas is het niet mogelijk om de (vaak toch al verouderde) infrastructuur van gas te gebruiken voor een warmtenet. Daarom kijken we bijvoorbeeld samen met de gemeente waar het gasnet verouderd is en ook waar werkzaamheden plaats gaan vinden (aan bestrating of riolering bijvoorbeeld), zodat de aanleg van het warmtenet zoveel mogelijk samen kan vallen. Zo proberen we te voorkomen dat straten twee keer opengebroken moet worden.

Voordelen

  • Hoge energiedichtheid
  • Ten opzichte van andere fossiele brandstoffen, minder C02-uitstoot
  • Relatief makkelijk en goedkoop te winnen en transporteren in een groot bestaand netwerk
  • Veel kennis en ervaring en mensen zijn het gewend
  • Geen geur

Nadelen

  • Winning veroorzaakt aardbevingen en veroorzaakt methaan uitstoot (zeer schadelijk broeikasgas)
  • Verbruik voor verwarming leidt tot CO2 uitstoot
  • Is fossiel, dus is eindig
  • Relatief gevaarlijk; kans op brand, koolmonoxidevergiftiging en ontploffing
  • Steeds meer afhankelijk van import