Biomassa: niet óf maar hoe

Afgelopen week werd een deel van de Tweede Kamer ingelicht door experts over de toekomst van biomassa. Vrijdag kwam het besluit van de Kamer: subsidie voor biomassa wordt afgebouwd. Voor biomassa voor elektriciteit wordt geen subsidie meer verstrekt en voor warmte producerende installaties bouwt de overheid de subsidie geleidelijk af. Wél blijft er een deur open voor biomassasubsidies voor de pieklast van een warmtenet. Polderwarmte vraagt zich af: welke invulling geeft de gemeente dan aan de lokale bio-grondstoffen?

Op dit moment wordt gft-afval en hout uit bosbeheer in de open lucht verbrand, geëxporteerd voor verbranding in bio-energie-installaties in het buitenland, of het blijft liggen. Als dit de alternatieven blijven voor het duurzame gebruik in biomassa-installaties, zal de uitstoot gelijk blijven. Tijdens verrottingsprocessen komt namelijk ook uitstoot vrij en het laten liggen van al het resthout is ongezond voor het bos. Bij verbranding of export komt er zelfs extra uitstoot vrij. Daarom zou de discussie volgens Polderwarmte op een ander niveau gehouden moeten worden: niet óf maar hoe gaan we de lokaal beschikbare biomassa beter gebruiken? Welke beperkingen leggen we op voor het duurzaamste eindresultaat?

Polderwarmte houdt nu al rekening met duurzame eisen en ontwikkelt momenteel warmtenetten op basis van aanwezige restwarmtebronnen, aquathermie en bio-energie. Zo is al de biomassa van lokaal, gecertificeerd top- en resthout dat volgens het bosbeheer geen ander nuttig doel kan dienen. Daarnaast gelden voor de installaties de strengste duurzaamheidscriteria van heel Europa en worden er door Polderwarmte vele innovaties op doorgevoerd zodat we zelfs ver onder de strenge Nederlandse normen blijven. Ook Polderwarmte ziet biomassa als tijdelijk in te zetten warmtebron voor de versnelling van de energietransitie. De verwachting is dat binnen 5 tot 10 jaar een aansluiting op geothermie mogelijk is. Dan kan de inzet van lokale biomassa afgebouwd worden en dienen als back-up of warmte tijdens pieklast in koude winters. Zo zetten we nu stappen in de energietransitie en blijven we niet treuzelen.