Bedrijven hebben ook wat te kiezen

Het is verkiezingstijd. Bedrijven kunnen geen eigen stem uitbrengen, maar de uitslag zal zeker van invloed zijn op de toekomst van bedrijven. Denk alleen al aan de koers van de energietransitie en wat dat voor gevolgen kan hebben voor subsidies, belastingen en wetgevingen. Maar juist in deze transitie hebben bedrijven iets te kiezen en te besluiten. Sterker nog: bedrijven worden gedwongen een koers te kiezen. Ieder bedrijf moet nu zijn verantwoordelijkheid op duurzaamheid nemen, keuzes maken en investeren. De vrije keuze voor verduurzamende investeringen wordt steeds verder ingeperkt, bijvoorbeeld door de wet milieubeheer en de nieuwe warmtewet, maar wie snel handelt, kan nog kiezen.

Elektrificering

Een andere uitdaging voor bedrijven, nutsbedrijven en overheden vormt bijvoorbeeld de steeds grotere vraag naar elektriciteit. Toch hoeft de energietransitie, en dan met name de warmtetransitie, niet voor meer vraag naar elektriciteit te zorgen. Integendeel: er moet energie bespaard worden, met energiezuinigere verlichting en isolatie bijvoorbeeld, maar ook op de verwarming van gebouwen die immers zo’n 60% tot 70% van het totale energieverbruik bedraagt. Een aansluiting op een warmtenet behoeft geen tot nauwelijks elektriciteit.

Maar wat moet een bedrijf kiezen als de gasketels vernieuwd moeten worden en er ligt nog geen warmtenet in de buurt? Wachten op een warmtenet of investeren in elektrische warmtepompen met of zonder hulp van WKO’s? De wetgeving rondom bijvoorbeeld energielabeling van gebouwen, vraagt om haastige beslissingen, maar dit schiet het doel voorbij: een haalbare, betaalbare transitie. Een collectief warmtenet is niet binnen enkele maanden gerealiseerd, maar voorkomt wél dat het elektriciteitsnet in een gemeente extra belast wordt en biedt een betaalbaar alternatief voor gas. Januari 2023 als deadline voor energielabel C is dus ook voor overheden reden tot nadenken en wellicht tot coulance in de handhaving.

Polderwarmte

Polderwarmte spreekt veel met bedrijven en helpt bij het maken van keuzes voor gebouwverwarming. In veel gevallen kan een aansluiting op het warmtenet een voordelig alternatief voor aardgas zijn. De verwarmingsinstallatie hoeft meestal niet vervangen te worden én het energielabel verbetert, waardoor het pand aan de duurzaamheideisen voor 2023 èn vaak ook al aan die van 2030, voldoet. De verkiezingen gaan invloed hebben op het duurzaamheidsbeleid van bedrijven. Polderwarmte kijkt daarom graag met u mee naar wat er voor uw pand mogelijk is. We komen desgewenst het gebouw schouwen en kijken wat de mogelijkheden zijn voor collectieve oplossingen om het gebouw duurzaam te verwarmen. Wilt u weten wat er voor u mogelijk is? Vul in onderstaand formulier uw gegevens in en we bellen u graag terug.

FORMULIER