Warmtenetten beter investeren dan subsidiëren.

Onder de titel “Warmtenetten beter investeren dan subsidiëren” hebben Gemeente Groningen en BNG bank vorig jaar een White paper gepubliceerd. Hoe kijken een lokale overheid en een bank naar de warmtetransitie. Wat zien zij als belemmeringen en kansen en komt deze kijk overeen met de visie van een ontwikkelaar van een warmtenet zoals Polderwarmte. Met deze vragen in gedachte lazen we de white paper.

De white paper heeft als onderwerp de Scandinavische marktordening, waar de overheid een investeringsrol bij de ontwikkeling van warmtenetten heeft gespeeld. In deze landen vormen warmtenetten meer dan 50% van de warmte markt. Uit dit succesvolle voorbeeld wordt geconcludeerd dat in Nederland hetzelfde model succesvol kan zijn en dus navolging verdient.
Lees verder “Warmtenetten beter investeren dan subsidiëren.”

Omslag in ons denken

fair price

Weet u nog? Vorig jaar zomer was ons leven nog zoals het was. Aardgas leverde goedkope comfortabele warmte. Er werd gediscussieerd over het feit of het wel echt nodig was om aardgas te vervangen door duurzamer vormen en hernieuwbare energie. Het was toch veel schoner dan steenkool. We deden het in Nederland dus al heel goed in vergelijking met landen waar steenkool de belangrijkste energiebron was. En toen. Werd alles. Anders. En dat veroorzaakt een omslag in ons denken.
Lees verder “Omslag in ons denken”