Earth Overshoot Day

Volgens berekeningen van Earth Overshoot Day hebben we in Nederland in ruim vijf maanden tijd alle schaarse natuurlijke energiebronnen verbruikt voor een heel jaar. Zij verwachtten dat Nederland in de eerste week van mei de zogenaamde Earth Overshoot Day zou bereiken. Hiermee bungelt Nederland al jaren onderaan. In 2009 had Nederland ruim 4 aardes nodig voor de warmtebronnen die aangesproken werden. Dit is inmiddels gedaald tot onder de 3 aardes. 

Lees verder “Earth Overshoot Day”

Transparantie als startmotor

Transparantie is essentieel in de energietransitie. Bij het aanleggen van een warmtenet willen huurders, huiseigenaren en gemeenten weten waar ze aan toe. Enthousiast kijkt Polderwarmte daarom naar het Startmotorkader, een samenwerking tussen woningcorporaties en warmtebedrijven. Door de krachten van partijen uit heel Nederland te bundelen, versnellen we de aanleg van warmtenetten. Zo biedt het Startmotorkader een gestandaardiseerd businessmodel, gebaseerd op ervaringen door heel Nederland. In dit businessmodel kunnen warmtebedrijven op vertrouwelijke basis weergeven wat de kosten en baten van de businesscase zijn. De prijs is namelijk gebaseerd op een balans tussen een eerlijke prijs voor de afnemer en op investeringszekerheid om het warmtebedrijf gezond te houden. Met deze schaalsprong van regionaal naar nationaal wordt het warmtenet een (financieel) aantrekkelijker en transparanter alternatief voor aardgas. Lees verder “Transparantie als startmotor”

Warmtenet stimuleert innovatie

Warmtebedrijf Polderwarmte roept op tot een realistisch beleid om warmtezekerheid te kunnen garanderen en klimaatdoelstellingen te bereiken. Uit een rondvraag van BNR bleek onlangs dat gedeputeerden bij provincies en wethouders bij gemeenten bang zijn dat met subsidies voor biomassa de investering in innovatie stokt. Warmtebedrijven zoals Polderwarmte zijn hard aan het werk om warmtenetten aan te leggen met de meest duurzame energiebronnen en zijn ervan overtuigd dat dit de innovaties juist versnelt.

Energietransitie

 

De prijs voor een goede infrastructuur is op dit moment vaak nog te hoog om innovaties te realiseren. Het grote voordeel van een warmtenet, is dat deze infrastructuur openstaat voor alle (warmte)bronnen. Denk aan warmte uit asfalt, warmte van datacenters, zonnewarmte en zelfs (bio)gas. Nederland streeft ernaar om in 2050 CO2– neutraal te zijn, dus staat Polderwarmte voor een fossielvrije mix van duurzame bronnen. Hiervoor kijken we naar innovatieve manieren voor de: Lees verder “Warmtenet stimuleert innovatie”

Er warmpjes bij zitten

Warmtenet voor nu en voor de toekomst

Benutting van fossiele brandstoffen heeft de mensen de afgelopen decennia veel gebracht, maar het is tijd om daar in de komende decennia afscheid van te nemen. De aarde warmt op onder een deken van broeikasgassen. Zelfs als we nu alle beschikbare oplossingen overal ter wereld inzetten, wordt het nog lastig onder de 2 graden opwarming te blijven die afgesproken is in Parijs. Laten we dus vooral aan de slag gaan en al doende voortdurend en zo snel mogelijk, de best beschikbare duurzame middelen inzetten. Het blijft dan ook essentieel dat warmtebedrijven zoeken naar de meest optimale, betrouwbare en duurzame mix van warmtebronnen. Momenteel is biomassa hierin vaak nog onmisbaar. Lees verder “Er warmpjes bij zitten”

Raad Haarlemmermeer bezocht Bio-Energie Ede op 12 september 2019

Bezoek gemeenteraad Haarlemmermeer

Beeldverslag Raadsleden Haarlemmermeer in Ede

Op donderdag 12 september heeft een deel van de raadsleden van Haarlemmermeer een  bezoek gedaan aan Warmtebedrijf Ede. Dit partnerbedrijf van Polderwarmte B.V. heeft een slim groen warmtenet aangelegd in Ede dat bijna 20.000 huishoudens van warmte voorziet met verschillende duurzame bronnen. Denk hierbij aan lokale duurzame biomassa, restwarmte, aardwarmte en zonnewarmte.

We hebben met eigen ogen kunnen zien in een wijk in Ede-Zuid dat er met een relatief klein ruimtebeslag in de wijk, huizen, scholen en andere panden van warmte worden voorzien. De huishoudens besparen met de geleverde warmte direct 85% op hun CO2-uitstoot. In combinatie met enkele m2 zonnepanelen op het dak, zijn de woningen gelijk (zo goed als) klimaatneutraal!

Als Polderwarmte B.V. hebben wij een commercieel belang, maar we zijn uitdrukkelijk niet op zoek naar een monopoliepositie en willen graag met andere partijen de energietransitie versnellen in samenwerking met alle stakeholders. Daarbij richten wij ons in eerste instantie op het bedrijfsleven, om de infrastructuur te kunnen realiseren. Daardoor wordt het goedkoper om op termijn, indien gewenst, ook inwoners aan te sluiten en makkelijk nieuwe bronnen in te voeden.

Vraagstukken Haarlemmermeer

Lees verder “Raad Haarlemmermeer bezocht Bio-Energie Ede op 12 september 2019”

Meer groen met een klimaatplantsoen van Polderwarmte

Een park, een bos?

Een klimaatplantsoen!

Op de plek waar vroeger de A9 liep en in de toekomst nieuwe huizen komen, willen we tijdelijk natuur aanleggen. Natuur met jonge planten zoals wilgen en kruiden die snel groeien en bloeien. Omdat het dan snel mooi is voor ons én voor de insecten zoals bijen en vlinders. Meer natuur dan als je het zomaar zou laten groeien, en als alles opgeruimd moet worden zetten we de bloemen en planten in als biomassa om energie op te wekken in de omgeving. Zie de oproep van de gemeente Badhoevedorp.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@polderwarmte.nl

 

Brief

De volgende brief is op 8 mei in het Haarlems Dagblad en HCnieuws.nl geplaatst.

Polderwarmte brief

Aan alle inwoners en omwonenden,

We staan ook in onze gemeente voor de opgave om samen stappen te zetten voor verduurzaming. Uw warmte in huis is daarbij een belangrijk onderdeel. Schoon opgewekte, betaalbare warmte is een van de stappen die helpen om samen verantwoord de toekomst in te gaan.
In Haarlemmermeer Noord en Haarlem willen we met een slim warmtenet lokale warmte ook lokaal gebruiken. Dit slimme warmtenet voeden we daarom met een aantal bronnen: overtollige warmte van lokale bedrijven, aardwarmte en energie uit zonnepanelen en windmolens. We willen u heel duidelijk uitleggen dat er slechts een gedeelte houtige biomassa nodig is om het slimme warmtenet te voeden met warmte. Die biomassa bestaat uit regionaal snoei- en resthout, dat nergens anders voor gebruikt kan worden en anders zou verrotten. We zetten dit gegarandeerd stankvrij om in energie in een state-of-the-art gecertificeerde installatie. Het water dat hier verwarmd wordt, verdelen we door een slim net over de aangesloten huishoudens. Veilig, betrouwbaar én schoon!
Schoon? Jazeker. De uitstoot van de installatie staat in de winter gelijk aan de uitstoot van drie haardkachels maar verwarmt daarentegen 7000 huishoudens. Het merendeel van de warmte komt straks uit andere lokale warmtebronnen. Zo dragen we in onze gemeente bij aan het tegengaan van teveel uitstoot. Dus gegarandeerd schoner, duurzamer en zonder gas.
In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor dit slimme warmtenet. Binnenkort staat energie ook op de gemeentelijke agenda. Graag staan we klaar om vanuit het hart met u in gesprek te gaan over de feiten. Contact ons gerust op info@polderwarmte.nl en neem een kijkje op de website www.polderwarmte.nl.
Met vriendelijke groet,
Polderwarmte B.V.
Voor meer informatie: www.polderwarmte.nl