Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. De gekozen volksvertegenwoordigers hebben door de verkiezingen een mandaat van 4 jaar gekregen. De komende jaren vertegenwoordigen zij de kiezers, die de aangegeven standpunten hebben onderschreven door hun stem uit te brengen. De vrije keus als basis voor het maatschappelijk draagvlak voor het gemeentebestuur.

Vrije keus

Ook Polderwarmte gelooft in de kracht van de vrije keus, als basis voor het maatschappelijk draagvlak dat nodig is voor een succesvolle energietransitie. Eerder hadden inwoners de keuze tussen verschillende aanbieders van aardgas en elektriciteit. In de warmtransitie is een meer een fundamentele keuze te maken: welke energiebron kies je voor de verduurzaming van je bedrijf of je woning? Deze keuze blijkt maatwerk en is heel persoonlijk: de ene oplossing past beter bij een woning of bij iemands financiële mogelijkheden, dan een andere oplossing. Voor een succesvolle energietransitie is het nodig dat we alle oplossingen benutten, zodat iedereen ook een keuze kan maken die hem of haar het beste past. Lees verder “Verkiezingen”

Warmte voor Waarderpolder

Op Waarderpolder zijn belangrijke handtekeningen gezet. De handtekeningen van Iron Mountain Data Centers, Industriekring Haarlem en de gemeente Haarlem. Deze partijen hebben een intentieovereenkomst getekend over de levering van restwarmte voor het toekomstig warmtenet Waarderpolder. Ons advies luidt: volle kracht vooruit! De warmtebron is er en nu met gezwinde spoed op zoek naar de partner die die warmte via een warmtenet bij de afnemers in Waarderpolder kan afleveren. In het artikel van het Haarlems Dagblad van mei 2021 stond al vermeld dat we er als Polderwarmte al klaar voor zijn om dit project te kunnen realiseren. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten.

de warmtebron

Om restwarmte goed en over meerdere jaren te kunnen inzetten voor een warmtenet heb je te maken met specifieke omstandigheden. Hoe houd je je energiemix op orde en de kwaliteit van de geleverde warmte op niveau. Deze ervaring hebben we ontwikkeld samen met onze partners op Schiphol-Rijk: Interxion als leverancier van datacenterrestwarmte en de bedrijventerreinen RichPort en Starpark als afnemers van die warmte. Ook op Waarderpolder hebben wij al veel werk verzet. Verschillende aanwezige restwarmtebronnen hebben we onderzocht en ook de vraagzijde hebben we in kaart gebracht. Iron Mountain en Industriekring Haarlem hebben nu ook een grote stap voorwaarts gemaakt. Lees verder “Warmte voor Waarderpolder”

De duurzame verbinder van het industrieterrein

energietransitie en industrieterreinen

Terwijl veel aandacht uitgaat naar alle perikelen die er zijn om bestaande woningen aardgasvrij te maken, zou je bijna vergeten dat er een enorme potentie is om het gebruik van aardgas te beperken: de industrieterreinen. Bijna de helft van het totale gasverbruik van Nederland vindt plaats op onze industrieterreinen (bron: CBS). Aan de slag dus! Met deze enorme kans om de energietransitie te versnellen vraag je jezelf af: wat maakt dat de ontwikkeling van industrieterreinen blijkbaar stagneert. Want, als ergens de kracht van onze economie is gevestigd, is het daar: bij ons MKB. Hoe kunnen we die kracht gebruiken om de energietransitie te versnellen? Lees verder “De duurzame verbinder van het industrieterrein”

Het Warmtemanifest langs de meetlat van onze visie

Eind november werd het Warmtemanifest gelanceerd. De opstellers hebben 5 uitgangspunten geformuleerd die als doel hebben om de manier van denken over de warmtetransitie te veranderen. Wie de opstellers zijn en waarom zij dit manifest hebben opgesteld is helaas wat onduidelijk, maar dat maakte ons niet minder nieuwsgierig.

Bij het lezen en evalueren ervan hebben wij ons eigen moreel kompas gebruikt. We hebben de inhoud en toelichting gelegd naast de meetlat van onze visie. We delen onze gedachten hierover graag, omdat nuancering misschien niet het doel is van een manifest, maar wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de energietransitie van ons allemaal blijft. En om in de discussie van hoe het anders kan, onze ideeën aan te reiken. Onze visiemeetlat bestaat uit tien onderdelen, en de vraag die wij ons bij elk punt stellen is: stemt dit punt in het manifest overeen met onze visie?

1.    Warmtenet helpt om de energietransitie te versnellen.

2.    Niet fossiele lokaal beschikbare bronnen.

3.    Vrije keus.

4.    Leefbaar.

5.    Haalbaar.

6.    Betaalbaar.

7.    Kracht van samenwerken.

8.    Lokale warmtebedrijven.

9.    Zuinig omgaan met warmte.

10.  Expertise in warmte.

Lees verder “Het Warmtemanifest langs de meetlat van onze visie”

Uitdaging of onmogelijke opgave?

Het verduurzamen van de bebouwde omgeving: de Nederlandse woningvoorraad. Is dat nu een uitdaging of staan we voor een onmogelijke opgave. Belangrijke partij hierbij zijn de woningcorporaties die 30% van de Nederlandse woningen bezitten. Een belangrijke speler dus om de energietransitie te kunnen versnellen. De vraag waar zij voor staan is: HOE dan?

We hebben met onze warmtenetten een simpel maar o zo helder concept. 70% van de energievraag in de bebouwde omgeving is een vraag naar warmte. Die wordt nu nog voor het overgrote deel ingevuld met gas. Vervang de bron (gas) door een duurzame bron en voilà: “one giant leap for mankind”.

Bovenop dit goede nieuws komt het kostenplaatje. Want, om aan te kunnen sluiten op een warmtenet, zijn geen onmogelijke grote investeringen nodig. En daardoor blijft er geld over om ook aan de andere opdracht te voldoen: bouwen van betaalbare goede woningen voor starters en voor de laagste inkomensgroepen. Er zijn legio voorbeelden van plekken waar de keuze voor een aansluiting op een slim groen warmtenet door een woningcorporatie heeft geleid tot woningen die aardgasvrij zijn en bovendien tot de verdere ontwikkeling van dat slim groen warmtenet, zodat ook andere woningen konden worden aangesloten. Een echte startmotorfunctie dus.
En natuurlijk, zoals in een echte transitie ontstaan er obstakels om te overwinnen. Zoals bijvoorbeeld de Hoge raad, die aangeeft dat er regels zijn van kosten die in de huur of in de servicekosten horen. En ja: dat geeft complicaties bij de opdracht om duurzame sociale woningen te moeten bouwen. En toch. Het kan. Ervaren waar en hoe dat is gelukt? We brengen u graag in contact met een collega woningcorporatie om door uitwisseling van kennis en ervaring de energietransitie te versnellen.

De energietransitie is de grootste uitdaging van deze tijd. Wij zijn al gestart en onderweg leren we van elkaar. Stap voor stap ontwikkelen we ons om klaar te zijn voor onze duurzame toekomst. Het zijn small steps, maar het einddoel is de “giant leap” die Neil Armstrong noemde bij zijn maanwandeling.

Fossiele energie wordt duur betaald

De laatste maanden van dit jaar hebben we gezien dat de energieprijzen stijgen. De prijzen van aardgas zijn omhoog geschoten en ook aan de benzinepomp is dat merkbaar. Er zijn legio oorzaken. Spanningen over Oekraïne met Rusland, de wereldeconomie draait weer met als gevolg een stijgende vraag naar energie, en de afbouw van aardgaswinning in Groningen. De eerste energiebedrijven met lage aardgastarieven zijn inmiddels failliet gegaan en natuurlijk ontstaat er bij onze klanten en samenwerkingspartners dan ook de vraag: wat gebeurt er met de warmtetarieven? Voor het antwoord op die vraag, kijken we op de eerste plaats naar de Autoriteit Consument en Markt, die de maximumtarieven voor de consumentenmarkt vaststelt. De tariefafspraken met zakelijke klanten zijn veelal geheel of gedeeltelijk gebaseerd op het door de ACM vastgestelde tarief.

Warmtetarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De warmtetarieven worden volgens het “Niet Meer Dan Anders”-principe (NMDA) gereguleerd; de overheid heeft ervoor gekozen om de gasprijs als referentie te nemen voor het vaststellen van de maximumtarieven voor warmte. Als de gasprijzen dalen dan dalen die maximumtarieven voor warmte dus ook en dat is de afgelopen drie opeenvolgende jaren het geval geweest. Maar, zoals nu bij stijgende gasprijzen, stijgen ook de tarieven voor warmte. Het voordeel blijft dat klanten van warmtebedrijven gemiddeld nooit méér betalen dan gebruikers van een CV-ketel op aardgas. De warmtetarieven zijn gekoppeld aan de gasprijzen en dus verwacht de ACM dat ze in 2022 zullen stijgen. Lees verder “Fossiele energie wordt duur betaald”

De kracht van vrije keus

Vrijheid geeft macht

We zijn in transitie. De energietransitie dit keer. Deze transitie staat in een lange rij van veranderingen en transities op het gebied van mobiliteit, communicatie en betalingsverkeer, om maar eens een paar te noemen.  En dit keer de transitie van kolen en aardgas naar duurzame energie. Hoe is dat de vorige keren gegaan? Waarom zijn die transities succesvol geworden? Het verhaal dat aan Henry Ford wordt toegeschreven is wellicht bekend. Hij zei: “Als je mensen zou vragen hoe ze sneller vervoerd willen worden, zouden ze antwoorden dat ze een sneller paard wilden.” Dit voorbeeld geeft o.a. aan dat burgers minder kennis hebben, die een specialist als Ford wel had. En dat een specialist die innovatief is, veel uit te leggen heeft. Deze energietransitie brengt burgers op onbekend terrein. Ze moeten vertrouwen ontwikkelen voor technieken die nog vreemd zijn. Maar één ding is zeker: de veranderingen en successen zijn gekomen als mensen een belang hadden en het iets toevoegt aan hun leven. Lees verder “De kracht van vrije keus”

PERSBERICHT: RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte

PERSBERICHT

RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte

Amsterdam, 9 december 2021
De parkmanagementbesturen van RichPort en Starpark en warmtebedrijf Polderwarmte gaan samenwerken om beide bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk te verduurzamen. Deze stap past uitstekend bij de ambitie van zowel RichPort als Starpark om een werkomgeving te creëren met hoogwaardig en duurzaam vastgoed. Begin december 2021 ondertekenden de partijen hiervoor een overkoepelende overeenkomst.

Bedrijven die zijn gevestigd op het bedrijventerrein, zijn verenigd in coöperatie RichPort en in de vereniging Starpark. Op meerdere fronten werken de besturen en parkmanagers van RichPort en Starpark aan de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. De realisatie van een duurzame warmtevoorziening voor de panden is een van de vele aspecten waaraan gewerkt wordt. Een duurzame warmtevoorziening heeft grote impact. Vanaf de start van de warmtelevering vanuit het warmtenet zal het aandeel fossiele energie met 90 % worden verlaagd t.o.v. de huidige situatie waarin elk pand met haar eigen cv-ketels wordt verwarmd.

Besparen op gas

Voor bijna alle panden op RichPort en Starpark, is een technische inventarisatie gedaan en een kostenvergelijking opgesteld. In 95% van de gevallen komt aansluiting op het warmtenet van Polderwarmte goedkoper uit dan de huidige gassituatie.

Deze overeenkomst met de bedrijvenparken is een volgende stap, nadat Polderwarmte recentelijk tot overeenstemming is gekomen met Interxion, voor de uitkoppeling van restwarmte van een naastgelegen datacenter.

Naast het behalen van duurzaamheidsdoelen, zijn de oplopende gasprijzen een extra drijfveer voor bedrijven om het gasgebruik zoveel mogelijk omlaag te drukken. De verwachting is dat circa 1,5 miljoen m3 gas per jaar wordt bespaard. Vijf jaar na de start kan dit oplopen tot een besparing van 2,5 miljoen m3 gas per jaar. Aangezien het datacenter van Interxion 100% groene stroom gebruikt wordt direct een besparing van 2.500 ton CO2 per jaar gerealiseerd. Binnen vijf jaar kan dit oplopen tot een besparing van 4.200 ton CO2 per jaar. Wanneer alle panden op RichPort en Starpark aangesloten zijn, is circa 300.000 vierkante meter BVO verduurzaamd en zal dit ook tot een verdere verbetering van de energie labels leiden. Lees verder “PERSBERICHT: RichPort en Starpark kiezen voor duurzame energie van Polderwarmte”

Huis & Energie

Er is een nieuwe, leuke en belangrijke consumentenbeurs op het gebied van wonen bijgekomen: Huis & Energie vond afgelopen weekend plaats in Expo Haarlemmermeer. Een beurs gericht op particulieren die hun woning willen verduurzamen. Wat een inspirerende omgeving! De stands hadden een groot productaanbod en dat was ook terug te vinden in het duurzame droomhuis van milieu centraal. Gemeenten Kaag en Braassem en Haarlemmermeer stonden er ook al! De bezoekers? Een breed publiek, van jong tot oud en zeker niet alleen het progressieve groene deel van de natie. Allemaal op zoek naar het antwoord op de vraag: wat kunnen we doen? Welke opties zijn er?  Wat heb ik eraan? Is het betaalbaar? Geweldig om te ervaren dat, terwijl de Transitievisies Warmte van gemeenten nog lang niet allemaal zijn opgeleverd, de consumenten er al klaar voor zijn om actie te ondernemen. Lees verder “Huis & Energie”

Ondernemers gestart met verduurzaming

Op 10 november is op de locatie “Onder de Toren” op businesspark Waarderpolder een bijzondere warmtepomp geïnstalleerd. “Onder de Toren” is een bedrijfsverzamelgebouw waar met name bedrijven die zich richten op het maken van een schoner, slimmer, beter Haarlem hun thuis hebben gevonden. Het is dan ook heel passend dat juist op deze locatie concrete actie is ondernomen om de eigen energiebehoefte te verduurzamen.

Een warmtepomp is een technische oplossing die wel vaker wordt toegepast, maar bij deze pomp is sprake van een interessante technische innovatie. Een warmtepomp vervangt een traditionele Cv-ketel op aardgas. De warmtepomp gebruikt geen aardgas maar elektriciteit. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van warmte die al beschikbaar is, bijvoorbeeld uit de bodem of uit de buitenlucht. Bijzonder aan de warmtepomp in “Onder de Toren” is, dat er een combinatie is gemaakt met de luchtbehandelingskasten die voor de ventilatie zorgen. De restwarmte uit die luchtbehandelingskasten wordt in het warmtesysteem toegevoegd. Deze innovatie is ontwikkeld en gerealiseerd door Polderwarmte, in nauwe samenwerking met Energie voor Elkaar.

Luchtkwaliteit levert warmte

Om goede luchtkwaliteit in kantoren te realiseren, wordt vaak een luchtbehandelingssysteem toegepast. Dit systeem bestaat uit twee kasten: een luchtaanvoer kast en luchtafvoer kast. In de lucht aanvoer kast wordt lucht afgekoeld of opgewarmd, afhankelijk van het seizoen. Die opgewarmde of afgekoelde lucht wordt ingeblazen in kantoorruimtes. De lucht wordt door de luchtafvoerkast afgezogen. Tot 2020 was het gebruikelijk om een deel van de af te voeren lucht weer opnieuw te gebruiken. Sinds de komst van het COVID-19 virus zijn de eisen op het gebied van ventilatie vanwege de gezondheidsrisico’s aangepast en wordt de lucht niet meer gerecirculeerd. Lees verder “Ondernemers gestart met verduurzaming”