Waterstof en warmte

Waterstof

Hoe dan? Is regelmatig de vraag die we horen als we vertellen over onze plannen om waterstof te produceren. Voor het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland wordt verwacht dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen. Waterstof is echter geen energiebron maar een energiedrager: een stof waarin energie is opgeslagen. Hoe kun je dit dan toch als warmtebron gebruiken?

Toekomstperspectief

Vanuit het oogpunt van energie-efficiency en duurzaamheid is het niet verstandig om bijvoorbeeld aardgas eerst in elektriciteit om te zetten en er daarna waterstof mee te produceren. Door de extra tussenstap gaat energie verloren, waardoor de opbrengst aan energie lager is dan wanneer aardgas direct wordt gebruikt om waterstof te maken. Hetzelfde principe geldt voor warmte. Ook daarbij is het niet logisch om eerst groene elektriciteit om te zetten in waterstof en dan de waterstof te gebruiken voor verwarming. Hoezo zien wij bij Polderwarmte dan toch een rol voor waterstof bij het leveren van warmte? Omdat Polderwarmte waterstof niet wil inzetten om warmte te produceren en wel de restwarmte wil gebruiken die vrijkomt bij de productie van waterstof wordt het al veel energie-efficiënter. Tot slot als je ook de zuurstof die vrijkomt bij de productie van waterstof kan inzetten (wat ook het plan is van Polderwarmte), wordt de energie die wordt gebruikt om waterstof te produceren optimaal gebruikt. Lees verder “Waterstof en warmte”

Beetje sneller graag

Keuze voor een Warmtenet speelt prijs een rol
Versnellen? Hoe dan?

Om een warmtenet aan te leggen kost tijd. Jaren. Die tijd is er inmiddels niet meer, want in 2050 moeten we klaar zijn en dat betekent dat er dan in heel veel gemeentes in Nederland een warmtenet moet liggen. Als onderzoek aantoont dat de doorlooptijd voor de realisatie van een warmtenet met bronnen en aansluitingen bij de meeste partijen zo’n 7 jaar kost, is het duidelijk dat we niet allemaal tot 2043 kunnen wachten om te beginnen, want dan hebben we onvoldoende menskracht en zal ook de levering van voldoende materialen een probleem worden. Ook nu al, is het een grote vraag of het ons lukt om de totale doorlooptijd te bekorten, zodat we in de beperkte tijd die voor ons ligt, meer kunnen doen. De opdracht is namelijk enorm: Een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad en bedrijven aardgasvrij te maken, waarbij een warmtenet oplossing voor een significant deel van particuliere woningen en bedrijven de voorkeursoplossing is. Lees verder “Beetje sneller graag”

Gezocht: m2 en ruimte op het elektriciteitsnet

Overal in elektriciteitsland wordt inmiddels hard gewerkt om de energietransitie te realiseren. Bij de verduurzaming hoort dat we op grote schaal gaan elektrificeren: elektrische auto’s met bijbehorende laadpalen, zonnepanelen met buffering van elektriciteit op het elektriciteitsnet en ook de aandacht voor aardgasvrij maken maakt dat daar een elektriciteitsvraag door ontstaat. Of niet.

Een van de opties om aardgasvrij te worden is om als warmtebron de aardgasaansluiting te vervangen door warmte uit een warmtepomp. Dat veroorzaakt een grote extra vraag naar elektriciteit en naar bijbehorende transformatorhuisjes. Het elektriciteitsnet dat in 100 jaar is aangelegd, moet in 7 jaar tijd worden verdubbeld. Als je warmte elektrisch opwekt met elektrische warmtepompen, heb je meer kabels en dikkere kabels nodig, maar ook 2 tot 3 keer zoveel transformatorhuisjes!  Het gaat daarbij om huisjes van 3 x 3 x 2 meter die de stroom via laagspanningskabels naar huizen en kantoren leiden. Voor een stad als Amsterdam betekent dat bijvoorbeeld een ruimte zo groot als  17 voetbalvelden gevonden moet worden om de extra benodigde faciliteiten voor de grotere stroomvraag te huisvesten. Zo vertelde Ingrid Thijssen voorzitter van VNO/CN in WNO op zondag van 30 april.

Daarbovenop moet ook het midden- en hoogspanningsnet moet worden aangepast om de extra vraag van elektriciteit te kunnen leveren. Van diverse kanten wordt inmiddels ook aangegeven dat de netstabiliteit een punt van zorgen wordt en we er rekening mee moeten houden dat het niveau van leveringszekerheid waar we aan gewend zijn, in de toekomst niet gegarandeerd zal kunnen worden. Lees verder “Gezocht: m2 en ruimte op het elektriciteitsnet”

Kiezen voor duurzaam

“Als de markt het wil” is in Nederland een vaak gehoord argument. Als de markt het wil, ruimen supermarkten meer schapruimte vrij voor duurzame producten. Omdat consumenten daarom vragen.

Maatschappelijk

Als het gaat om verduurzaming heeft “de markt” een rol. Het TV programma Tegenlicht van VPRO had afgelopen week als thema “samen vergroenen”. Het programma had aandacht voor de sociologische kant van de verduurzaming. Sociologie is de wetenschappelijke studie van de maatschappij en de  interne verhoudingen, processen en structuren. Centraal staat het menselijk gedrag en de patronen en mechanismen die zich daar in uiten: de maatschappelijke normen en rolpatronen. Een duurzamer economie heeft gevolgen voor de groep. Het is nodig dat de mensen hun gedrag gaan veranderen. Tegenlicht zette veranderende patronen in de schijnwerpers.

Een plaatselijke supermarkt wilde bijvoorbeeld verduurzamen, maar het vervangen van de vrieskisten – de grote energievreters – vergen een enorme investering. De lokale klanten willen hun supermarkt behouden en hebben daar ook geld voor over om die investering mogelijk te maken. Sterker nog. Er werd zoveel geld opgehaald dat er een meerjarig duurzaam investeringsplan mogelijk werd. De lokale markt is duidelijk in wat het wil: een plaatselijke supermarkt die alleen toekomst heeft als die duurzaam is en daar ook iets voor over heeft. Rollen veranderen: klanten worden financier, ondernemer wordt netwerkpartner. Lees verder “Kiezen voor duurzaam”

Waarom kiest een klant voor warmte

Keuze voor een Warmtenet speelt prijs een rol

“Ik vind dit een mooi aanbod. De prijs is goed, de kwaliteit ook, maar ik neem het niet, omdat ik denk dat u teveel marge berekent”. Wij kennen geen voorbeeld van een verkoopgesprek met deze inhoud. Als een artikel voldoet aan de wens, de kwaliteit goed is en de prijs ook, komt de transactie vaak tot stand. In discussies over de rol van een warmtenet gaat het vaak over de marge die een warmteaanbieder kan vragen, omdat een warmteklant niet kan overstappen naar een andere leverancier. Lees verder “Waarom kiest een klant voor warmte”

Geen tijd te verliezen!

Een nieuw jaar. 12 maanden om daarin het verschil te maken. Want, behalve dat wij als mensen werken om geld te verdienen om te kunnen leven, vinden we het meer en meer van belang dat we werk kunnen doen dat relevant is. En dat is waar we het graag even over willen hebben. Dat is namelijk precies de kern van Polderwarmte. Polderwarmte zet zich in voor de energietransitie om daardoor de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren. Relevanter dan dit, is het nergens. Met alle uitdagingen die er zijn op de wereld, is de klimaatcrisis in onze ogen de grootste. Een uitdaging die groot is, maar waar wij echt aan kunnen bijdragen om het verschil te maken. Lees verder “Geen tijd te verliezen!”

Warmte in december

Het hele jaar door zijn wij druk druk druk met het ontwikkelen van duurzame warmte. We zijn bezig met datathermie voor RichPort en Starpark met Interxion, we leveren warmte met tijdelijke duurzame warmtevoorzieningen voor bedrijven die op korte termijn van het aardgas af willen. We hebben vergevorderde plannen voor de productie van groene waterstof en hybride energie-installaties. We zijn in gesprek met bedrijven, particulieren, lokale en provinciale overheden om slimme groene warmtenetten te kunnen realiseren en zo met meerdere kralen de stap naar duurzaamheid te zetten. Nu aan het eind van het jaar, krijgen we weer oog voor wat er naast al onze drukke werkzaamheden misschien nog wel belangrijker is: de menselijke warmte. Warmte in december krijgt een andere betekenis. Warmte betekent dan tijd maken voor elkaar en samen de feestdagen beleven. We wensen iedereen fijne dagen en een mooi begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin wij ons weer volledig zullen inzetten voor de keuze voor duurzame (koeling en) verwarming.

Gezamenlijk belang van huurders en wooncorporaties

Klassiek stonden woningcorporaties tegenover hun huurders: woningcorporaties willen goede woningen tegen een eerlijke huurprijs in hun vastgoedportefeuille. Huurders willen een prettige woning met een energierekening die een omvang heeft die past bij hun portemonnee. Als woningen werden verduurzaamd leidde dat tot hogere huren waar huurders niet altijd op zaten te wachten. Lees verder “Gezamenlijk belang van huurders en wooncorporaties”

Versnellen van de energietransitie: een route van hoog naar midden temperatuur.

Onze collega’s van Vattenfall zijn net als wij bezig om een route te ontwikkelen naar verdere verduurzaming. Hoe zorgen we ervoor dat we op tijd klaar zijn om Nederland aardgasvrij te maken, althans de woningen en bedrijven op een duurzame manier te verwarmen, zonder gebruik te maken van aardgas. Elk warmtenet is anders en dat blijkt ook uit de interessante whitepaper die Vattenfall heeft gepubliceerd. De belangrijkste bron voor Vattenfall zijn afvalverbranding en restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit. Bronnen met een hoge temperatuur. De route die Vattenfall voorstelt in het whitepaper “Samen verder verduurzamen naar 100% fossielvrije warmtenetten” schetst een route van omschakelen van hoog temperatuur warmtenetten naar warmtenetten met een midden temperatuur. Dat is een uitdagend traject, waar de whitepaper uitgebreide informatie over geeft. Lees verder “Versnellen van de energietransitie: een route van hoog naar midden temperatuur.”

Warmtenet in publieke handen: versnelt dat de energietransitie?

Er wordt al maanden binnenskamers over gesproken: helpt het de energietransitie te versnellen als warmtenetten in publieke handen komen? De kenners zeggen “nee”, dat helpt niet. Onder de kenners zijn Energie Nederland,  andere Warmtebedrijven (zie NRC, Volkskrant, en FD) en PWC, dat in opdracht van EZK onderzoek hiernaar heeft gedaan. De overheid kan niet snel genoeg kennis opbouwen en private investeerders zullen afhaken als ze geen zeggenschap hebben over hun investeringen. Dat risico is dan te groot. De discussie loopt tegen het eind en binnenkort, de Haagse wandelgangen spreken van vrijdag 21 oktober, wordt een besluit in de Ministerraad verwacht.

Keten en kennis

Wij als Polderwarmte delen de opvatting dat de energietransitie kan worden versneld als de verantwoordelijkheid genomen kan worden over de gehele keten: van warmte opwek, via distributie, naar aflevering.  De vraag naar warmte moet worden ingevuld met productie van warmte en de distributie moet op die ontwikkeling worden afgestemd. Door de beslissingen rond de distributie bij een derde te beleggen ontstaat opeens een vertraging. Sinds de energieleveringen geprivatiseerd zijn, is er ook geen kennis meer bij de overheid en alvorens die voldoende is opgebouwd, zijn we weer een aantal jaren verder. Lees verder “Warmtenet in publieke handen: versnelt dat de energietransitie?”