Warmtenetten als wapen tegen toekomstige afhankelijkheid van buitenlands aardgas

Foto AFP

Nederland, maar ook Haarlemmermeer, is de afgelopen jaren verwend met het aardgas uit Groningen. Om de fossiele brandstoffen minder aan te spreken en aardbevingen in Groningen te voorkomen, is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat een kwart van alle woningen in Nederland in 2030 aardgasvrij moet zijn. Als dit in het beste geval lukt, zijn er nog zijn er nog 6,5 miljoen woningen afhankelijk van aardgas. Van Hoogstraten, directeur van Energiebeheer Nederland (EBN), waarschuwt voor een toekomstige afhankelijkheid van buitenlands aardgas om deze resterende woningen te verwarmen. Lees verder “Warmtenetten als wapen tegen toekomstige afhankelijkheid van buitenlands aardgas”

Gebruik biomassa halveert kosten klimaatdoelen

Biomassa halveert energiekosten

Het huidige klimaatbeleid stelt eisen aan gemeenten, bedrijven en inwoners. Deze eisen kosten geld en subsidies, maar het totale kostenplaatje is lastig uit te rekenen. De uitkomst is vaak afhankelijk van het achterliggende belang. Dit zorgt voor uiteenlopende rekensommen. Zo stelt FvD op haar website dat het tot 2050 in totaal zeker 1000 miljard gaat kosten. Aan de andere kant staat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat op basis van het energieakkoord van 2013 stelt, dat het gaat om nauwelijks meer dan 1 miljard euro per jaar.

De Volkskrant bestempelt een ander onderzoek van het PBL uit 2017 als ‘dichtst bij het totaalplaatje’. Hieruit volgt het kostenplaatje van zo’n 20 à 25 miljard euro in het jaar 2050 als de broeikasuitstoot met 95% zou worden verminderd. Twee belangrijke voorwaarden: “mocht Nederland afzien van het inzetten van biomassa én van het opbergen van CO2 in oude gasvelden (CCS), dan zouden de kosten in het jaar 2050 kunnen verdubbelen tot 50 miljard euro. En dan zouden de totale kosten over de hele periode ook kunnen verdubbelen.” Opnieuw een rekensommetje naar de kosten, maar waar blijven de opbrengsten in het totaalplaatje?

Lees verder “Gebruik biomassa halveert kosten klimaatdoelen”

Keuzevrijheid als businessplan

Plaatje SCP

Het huidige klimaatbeleid is ambitieus en de klimaatcrisis vraagt daar ook om. Met steeds ernstigere warmte- en droogterecords merken we dat het echt tijd is voor actie. Aardgasvrije wijken en duurzame warmtebronnen zijn de toekomst omdat we niet eindeloos uit fossiele brandstoffen kunnen putten. Onderzoek van Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat 76% van de Nederlanders groene energiebronnen belangrijk vindt en 49% aardgasvrije woningen steunt. Polderwarmte staat voor actie. Actie om nú aan de slag te gaan. Er kan nu al gekozen worden uit vele goede en betaalbare oplossingen. Lees verder “Keuzevrijheid als businessplan”

Schroom voor stroom

Nederland wordt steeds duurzamer en samen werken we naar een aardgasvij, duurzaam Nederland. Elektriciteit speelt daarbij een steeds grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch vervoer, geëlektrificeerde industriële processen, internetverkeer en warmtepompen. TNO noemt deze voorbeelden in hun whitepaper ‘Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem’.  Hierin stellen zij dat elektriciteit twee tot drie keer belangrijker zal worden in de toekomst om de aardgasvrije doelstellingen te behalen. Polderwarmte waardeert (particuliere) duurzame initiatieven en onderstreept daarbij dat elektriciteit slechts een geringe rol kan spelen in warmte. Een realistische blik leert ons dat het elektriciteitsnet dit simpelweg niet aankan. Een Slim Groen Warmtenet biedt hier een duurzaam alternatief. Lees verder “Schroom voor stroom”

Een discussie die hout snijdt

Biomassa is van wezenlijk belang voor een klimaat neutrale circulaire economie, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit meer dan 400 (wetenschappelijke) studies, rapporten en literatuuronderzoek zijn wel degelijk conclusies getrokken en aanbevelingen opgesteld. Uit dit onderzoek volgt ook dat de uitstoot uit moderne biomassaketels  nauwelijks effect heeft op de luchtkwaliteit. Vervanging van oude kachels en haarden zouden een groter effect geven.

Ook presenteert het PBL de meest gebruikte tegenargumenten. En de discussie hierover is nog niet af, we leren nog elke dag bij. Zo zou biomassa tot meer CO2-uitstoot leiden, zou de biodiversiteit geschaad worden en zouden hele bomen verbrand worden. Dit laatste argument werd ook aangehaald bij WNL, maar hier wil Polderwarmte de nuance aanbrengen.

Lees verder “Een discussie die hout snijdt”

Earth Overshoot Day

Volgens berekeningen van Earth Overshoot Day hebben we in Nederland in ruim vijf maanden tijd alle schaarse natuurlijke energiebronnen verbruikt voor een heel jaar. Zij verwachtten dat Nederland in de eerste week van mei de zogenaamde Earth Overshoot Day zou bereiken. Hiermee bungelt Nederland al jaren onderaan. In 2009 had Nederland ruim 4 aardes nodig voor de warmtebronnen die aangesproken werden. Dit is inmiddels gedaald tot onder de 3 aardes. 

Lees verder “Earth Overshoot Day”

Transparantie als startmotor

Transparantie is essentieel in de energietransitie. Bij het aanleggen van een warmtenet willen huurders, huiseigenaren en gemeenten weten waar ze aan toe. Enthousiast kijkt Polderwarmte daarom naar het Startmotorkader, een samenwerking tussen woningcorporaties en warmtebedrijven. Door de krachten van partijen uit heel Nederland te bundelen, versnellen we de aanleg van warmtenetten. Zo biedt het Startmotorkader een gestandaardiseerd businessmodel, gebaseerd op ervaringen door heel Nederland. In dit businessmodel kunnen warmtebedrijven op vertrouwelijke basis weergeven wat de kosten en baten van de businesscase zijn. De prijs is namelijk gebaseerd op een balans tussen een eerlijke prijs voor de afnemer en op investeringszekerheid om het warmtebedrijf gezond te houden. Met deze schaalsprong van regionaal naar nationaal wordt het warmtenet een (financieel) aantrekkelijker en transparanter alternatief voor aardgas. Lees verder “Transparantie als startmotor”

Warmtenet stimuleert innovatie

Warmtebedrijf Polderwarmte roept op tot een realistisch beleid om warmtezekerheid te kunnen garanderen en klimaatdoelstellingen te bereiken. Uit een rondvraag van BNR bleek onlangs dat gedeputeerden bij provincies en wethouders bij gemeenten bang zijn dat met subsidies voor biomassa de investering in innovatie stokt. Warmtebedrijven zoals Polderwarmte zijn hard aan het werk om warmtenetten aan te leggen met de meest duurzame energiebronnen en zijn ervan overtuigd dat dit de innovaties juist versnelt.

Energietransitie

 

De prijs voor een goede infrastructuur is op dit moment vaak nog te hoog om innovaties te realiseren. Het grote voordeel van een warmtenet, is dat deze infrastructuur openstaat voor alle (warmte)bronnen. Denk aan warmte uit asfalt, warmte van datacenters, zonnewarmte en zelfs (bio)gas. Nederland streeft ernaar om in 2050 CO2– neutraal te zijn, dus staat Polderwarmte voor een fossielvrije mix van duurzame bronnen. Hiervoor kijken we naar innovatieve manieren voor de: Lees verder “Warmtenet stimuleert innovatie”

Er warmpjes bij zitten

Warmtenet voor nu en voor de toekomst

Benutting van fossiele brandstoffen heeft de mensen de afgelopen decennia veel gebracht, maar het is tijd om daar in de komende decennia afscheid van te nemen. De aarde warmt op onder een deken van broeikasgassen. Zelfs als we nu alle beschikbare oplossingen overal ter wereld inzetten, wordt het nog lastig onder de 2 graden opwarming te blijven die afgesproken is in Parijs. Laten we dus vooral aan de slag gaan en al doende voortdurend en zo snel mogelijk, de best beschikbare duurzame middelen inzetten. Het blijft dan ook essentieel dat warmtebedrijven zoeken naar de meest optimale, betrouwbare en duurzame mix van warmtebronnen. Momenteel is biomassa hierin vaak nog onmisbaar. Lees verder “Er warmpjes bij zitten”